Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz, engelliliğin doğasına ve akademik çevreye göre bireyselleştirilen, esnek düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, haksız avantaj değil, eşit erişim imkanı sağlar.

 

Makul düzenleme; dezavantajlı bir öğrencinin eşit erişim imkanı elde etmesini sağlamak amacıyla bir derste, programda, hizmette ya da etkinlikte yapılan değişiklik veya ayarlamadır. Eşit erişim, dezavantajlı olmayan benzer bir öğrenci ile aynı düzeyde performans elde etme ya da eşit hak ve ayrıcalıklardan yararlanma fırsatıdır. Derslerin, programların ve aktivitelerin değişikliğe tabi kısmı sadece çevresel koşullardır; diğer temel unsurlar sabit kalmalıdır.

 

Üniversite, aksi belirtilmedikçe, dezavantajlı öğrencilerin sadece bilinen kısıtlamaları için makul düzenlemeler sağlamakla yükümlüdür. Diğer bir deyişle, dezavantajlı öğrenciler makul düzenlemelerle ilgili hak kazanmak için ErişilebilirAREL’e kayıt yaptırmalıdır.

 

ErişilebilirAREL, makul düzenlemeleri belirlemek amacıyla dersler, diploma programları ve/veya aktiviteler için gerekli standartlar konusunda uygun üniversite personelinden bilgi isteyebilir. Makul düzenlemeler ile ilgili nihai karar; ErişilebilirAREL, öğrenci ve üniversite arasında işbirliği içinde alınır.

 

Makul Düzenlemeler Nasıl Belirlenir?

 

Öğrenci, engel durumunu bildiren gerekli belgeler ile ErişilebilirAREL’e başvuru yapar. Gerekli formları doldurup teslim eder. Belgeler, formlar ve yapılan görüşme sonucunda ihtiyaçlar saptanır. Ve ihtiyaçların giderilmesi, gerekli konularda uygun ortamın sağlanması konusunda çalışmalara başlanır.

Genel Akademik Düzenlemeler & Sınav Düzenlemeleri

Dezavantajlı bireylere yönelik yaşamı ve temel hak ve özgürlük kullanımını desteklemek amacıyla uygun hizmetler ve düzenlemeler, ErişilebilirAREL tarafından belirlenir. Hizmet almaya uygunluklarıyla ilgili soruları olan öğrencilerin, ofise talep formu göndermeleri rica edilmektedir. Form paylaşımlarının ardından kısa süre içerisinde alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar, bireylerin eğitim hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra, diğer bireyler arasındaki farkları da ortadan kaldırmaktadır.

 

Öğrencilerin ihtiyaçları ve sınırlamalarına, belgelere, düzenleme geçmişi ve eğitim ortamına bağlı olarak; ofis, uygun görürse aşağıdakileri (bu liste tam kapsamlı olmasa da) yerine getirebilir.

 

Genel Akademik Düzenlemeler

 • Sınav düzenlemeleri
 • Not tutma hizmetleri
 • Tercüme Hizmetleri
 • Hareket kısıtları ile ilgili destek
 • Öncelikli kayıt

 

Genel Sınav Düzenlemeleri

 • Sınav süresinin uzatılması (standart olarak %50 ek süre verilir)
 • Sınav ortamındaki dikkat dağıtıcı unsurların azaltılması (özel bir sınav salonundan farklıdır)
 • Yazılı sınavlar için bilgisayar erişimi
 • Matematik hesaplamaları için temel hesap makinesi kullanımı

Planlanan yeni düzenlemeler ancak eğitmen ve bölüm onayı ile uygulanmaktadır. Bu düzenlemeler, ders saydırma veya ödevleri alternatif yollardan tamamlamayı (örneğin yazılı ödev yerine sözlü sunum) içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Önceden belirtilmemiş bazı düzenlemeler, ihtiyaç hâsıl olması durumunda gündeme alınacaktır.

 

Ders Saydırma

Tüm öğrenciler, makul bir düzenleme olsun ya da olmasın, bir akademik çalışma programına katılmaya uygun nitelikte olmalıdır. Bu nedenle, dezavantajlı öğrenciler ders önkoşulları, Genel Not Ortalaması (GNO) gereklilikleri veya diploma koşullarından muaf değildir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bir dersin yerine başka bir ders alınması uygun olabilir. Bu durum dersten muafiyet anlamına gelmez. Bu tür düzenlemeler, ancak öğrencinin durumunun ders gerekliliklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı ve böyle bir düzenlemenin akademik programın bütünlüğünü değiştirmediği açıkça belirlendiğinde yapılır.

Ders saydırma işlemleri, vaka bazında yapılır ve son karar, öğrencinin fakülte veya yüksekokul dekanına aittir. Zorunlu ders için gerekli olan becerilerin önüne geçen engelleyici durumun kanıtı, ErişilebilirAREL’e sunulmalıdır. Ofis yetkilisi, bu dersin yerine başka bir ders saydırmak için fakülte ve yüksekokulların dekanlarıyla çalışacaktır. Ders değişikliğine karar verilmeden önce ders uyarlama veya düzenlemeleri değerlendirmeye alınmalıdır.

Konaklama & Yemek Hizmetleri

Konaklama & Yemek Hizmetleri

ErişilebilirAREL, birçok konuda olduğu gibi konaklama ve yemek hizmetlerinde de dezavantajlı bireylerin problemlerinin çözülmesinde başrol oynamaktadır. Konaklama ile ilgili herhangi bir düzenleme talebi bulunan bireylerin ihtiyaçlarını Öğrenci Evleri Yetkilisi ile görüşmesi ve aynı zamanda “Konaklama ile İlgili Talep Formu”nu doldurarak ErişilebilirAREL’e göndermesi/ ulaştırması gerekmektedir. Formun ErişilebilirAREL’e ulaşmasının ardından ivedilikle gerçekleştirilecek çalışmalar ile çözüme ulaşılacaktır.

 

NOT: Öğrenci, konaklama ile ilgili düzenlemenin talep edildiği döneme bağlı olarak, ihtiyacının uygun bir şekilde karşılanabilmesi için alternatif bir öğrenci evine geçmek durumunda kalabilir.

Yemek hizmetleriyle ilgili olarak herhangi bir sorun yaşayan dezavantajlı bireyler ErişilebilirAREL ile iletişime geçerek yaşanan sorunları açıkça belirtebilir. Yemek hizmeti ile ilgili dezavantajlı durumların çözüm platformu da ErişilebilirAREL’dir.

Düzenleme Talepleri

Yaşanılan çeşitli tıbbi hastalıklar, engellilik durumu ve psikolojik koşullar; öğrenci evi tahsis sürecinde bir düzenleme veya öğrenci evi sözleşmesinden muafiyet gerektirebilir. Engellilik ile ilgili olarak öğrenci evleri veya odalarda dikkate alınan bazı durumlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Öğrenci evleri bölgesinde asansörlü veya giriş katı bir oda tahsis edilmesi,
 • Dezavantajlı birey erişimine uygun tuvaleti olan bir öğrenci evi veya villa yurt sağlanması,
 • Tek kişilik oda konaklamasının sağlanması.

Önceden belirtilmemiş bazı düzenlemeler, ihtiyaç hâsıl olması durumunda gündeme alınacaktır.

Öğrencilerin konaklama sistemimizdeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut alternatifler kullanılarak her türlü çaba gösterilmektedir. Konaklama ile ilgili düzenleme talep etmek isteyen öğrenciler bunu sözleşme sürecinde yapabilirler. Düzenleme kararları, kayıt dönemi sırasında, ağustos ayı başlarında yapılır. Kayıtların gerçekleştirilmesinden sonra gerek duyulacak çalışmalar, zaman dilimi fark etmeksizin ErişilebilirAREL Ofisi’ne bildirilmesi halinde gündeme alınacaktır. Konaklama ile ilgili düzenleme talepleriniz için lütfen Talep Formu’nu doldurarak gerekli belgeleri Öğrenci Evleri Hizmetleri’ne ve ErişilebilirAREL’e iletin. Belgeleri ayrıca, e-posta, faks veya veya posta yoluyla Öğrenci Dekanı Nuri Güner’in dikkatine sunabilirsiniz.

 

Konaklama düzenlemelerinin önceliği, belgelendirilmiş durumunuza ilişkin konaklama ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktır. Bu nedenle, konaklama ile ilgili bir düzenleme talebinizin kabul edilmiş olması, en çok tercih ettiğiniz öğrenci evine, kabul edildiğiniz öğrenci evlerinden veya talep ettiğiniz bölgelerden birine yerleştirileceğiniz anlamına gelmez.

Etkinlik Talepleri

İstanbul Arel Üniversitesi, yerleşkelerinde veya yerleşke dışında düzenlenen herhangi bir etkinliğin tüm dezavantajlı katılımcıları adına talepleri düzenlemek ve finanse etmekten sorumludur. Son dakika değişiklikleri veya ek maliyet olasılıklarını en aza indirmek için, etkinlikler planlanırken dezavantajlı bireyler göz önünde bulundurulmalıdır. Katılmak istediğiniz herhangi bir etkinlikte önceden ErişilebilirAREL ile irtibata geçerek ortaya çıkacak olumsuzlukları önceden tespit edip, gerekli çalışmaları talep etmeniz gerekmektedir. ErişilebilirAREL, sizlerin etkinlikte diğer bireyler gibi tüm olanaklardan yararlanmanız ve dilediğiniz konularda katkılarda bulunmanız için tüm şartları olumlu hale getirmek için çalışmalar yürütecektir.

Rehber Hayvanlar, Destek Hayvanları ve Diğer Hayvanlar

İstanbul Arel Üniversitesi, rehber veya destek hayvanlarına ihtiyaç duyan dezavantajlı bireyler dahil olmak üzere, camiasının tüm üyeleri için verimli ve yaşanabilir bir ortam geliştirmeyi taahhüt eder. Bu politika; dezavantajlı bireylere daha çok destek olmak ve engelli bireyler için düzenleme gerektiren yasalara uyumu arttırmak için yerleşkelerdeki destek hayvanları, rehber ve diğer hayvanlardan faydalanma ve bu hayvanlarla ilgili protokollere dair yönlendirmede bulunur.

 

Destek hayvanları, bireyin dezavantajlılık durumu ile ilgili bir veya daha fazla tanımlanmış belirtisi ya da engelin etkilerini hafifleten duygusal destek veya terapiyi sağlayan hayvanlardır. Destek hayvanları, belirli bir işi veya görevi yerine getirmek üzere eğitilmediğinden, hizmet hayvanları olarak nitelendirilmezler. Hizmet hayvanlarının aksine, destek hayvanları dezavantajlı bireye günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olmaz veya her zaman eşlik etmezler. Destek hayvanlarına bazen “terapi hayvanları” veya “duygusal destek hayvanları” da denilmektedir. Köpekler en yaygın destek hayvanları olsa da, diğer hayvanlar da destek hayvanları olarak hizmet verebilirler.

 

Rehber hayvanlar, fiziksel, duyusal, psikiyatrik, entelektüel veya başka bir engeli olan bireyin yararına görev veya hizmette bulunmak üzere bireysel olarak eğitilmiş köpeklerdir. Rehber hayvanların bazı görev ve hizmetleri şu şekildedir;

 • Görme engelli bireylere rehberlik etmek, duyma engelli bireyleri uyarmak,
 • Tekerlekli sandalye çekmek, nöbet geçiren bir kişiyi uyarmak ve korumak
 • Zihinsel rahatsızlığı olan bir kişiye reçeteli ilaçlarını almayı hatırlatmak,
 • Travma sonrası stres bozukluğu olan bir kişiyi anksiyete atağı sırasında sakinleştirmek

 

Rehber köpekler evcil hayvan değil, iş amaçlı sahiplenilen hayvanlardır. Bir rehber köpeğin eğitimini aldığı görev veya hizmet, kişinin dezavantajı ile doğrudan ilişkili olmalıdır. Rehber köpekler destek hayvanı değildir. Yalnızca terapi/rahatlama veya duygusal destek hizmeti sağlayan köpekler, rehber köpekler olarak nitelendirilmez. Evcil olsun veya olmasın diğer hayvanlar, rehber/hizmet hayvanları olarak nitelendirilmez.

Evcil hayvanlar, normal bakım ve refakat amacıyla edinilen hayvanlardır. Evcil hayvanlar rehber veya destek hayvanı olarak değerlendirilmez.

 

Makul Düzenleme, Üniversite için uygunsuz bir yük oluşturmadan veya akademik, davranışsal ve uygulamaya yönelik gereksinimleri esas olarak değiştirmeden, dezavantajlı bir bireyin bir derse veya programa katılabilmesini veya işin temel işlevlerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen değişiklik veya düzeltmedir. Öğrencilerin makul düzenleme talepleri, ErişilebilirAREL tarafından değerlendirilir. Konaklama ile ilgili düzenlemelerde ise kararları Sağlık Kültür Spor (SKS) Daire Başkanlığı Öğrenci Evleri Ofisi verir. Öğretim görevlileri veya personel tarafından iletilen makul düzenleme taleplerini İnsan Kaynakları Ofisi değerlendirmeye alır.

Hizmet Alma Hakkı

Bireylerin, ErişilebilirAREL’den ilgili hizmetlere ulaşabilmesi için, açıkça belli olan ya da belgelenmiş bir engeli bulunması gerekmektedir. Belirtilen hizmetlerden faydalanmak ya da belirtilmemiş hususlarda çalışmalar yapılmasını talep eden bireyler, formları doldurarak gerekli belgelerle tarafımıza paylaşmalıdır. İlgili dokümanların ErişilebilirAREL ile paylaşılmasının ardından, süreç başlamış olacaktır.

ErişilebilirAREL, belgelerin ibrazını beklerken hizmet veya düzenlemeleri reddetme hakkını saklı tutar.

 

Hizmet Alma Hakkının Onaylanmadığı Durumlar

Öğrencilerin düzenleme taleplerinin büyük çoğunluğu makul ve imtiyazlı olsa da, ErişilebilirAREL’in zaman zaman aşağıdaki belirtilen haklarına başvurması gerekebilir. Bu haklar çerçevesinde hizmet talebi onaylanmayabilir. Buradaki amaç, hizmetlere gerçekten ihtiyaç duyan bireylerin hizmet haklarını sağlamaktır.

 • Gerekli belgeler sunulmuyorsa ya da sunulan belgeler talebi temin altına almıyorsa; düzenleme, akademik uyum, yardım veya hizmet taleplerini reddetmek
 • Üniversitenin bir programında veya etkinliğinde temel bir değişiklik gerektiren düzenleme, uyum veya yardım eylemlerini reddetmek.
 • Tam olarak talep edileni sağlamak yerine eşit derecede etkinlik düzenleme, uyum, yardım ve hizmetler arasında seçim yapmak.